Pērkam cirsmas.

 
Lai pēc iespējas ātrāk varētu noteikt cirsmas cenu:
    1. Nogabalu karti un aprakstu, ja ir dastojums atsūtīt uz e pastu apsekl.sia@gmail.com uz tā norādot kontakt tālruni.
     2. divu darba dienu laikā mēs jums atzvanam un nosaucam iespējamo cirsmas cenu.
     3. ja jūs apmierina iespējamā cena, mēs braucam pie jums un novērtējam koku atbilstību dabā, izstrādes apstākļus, piebraucamos ceļus, un nosaucam galīgo cenu.
     4. ja  mēs esam vienojušies par cenu, tad tiek izrakstīts rēķins-iepirkuma akts un noslēgts pārdošanas līgums, kuriem tiek pievienoti ciršanas apliecinājumi.
     5. tiek veikta pilna samaksa un pēc tam uzsākam cirsmas izstrādi.
 
Ja gadījumā jums nav dastojuma vai pat meža apsaimniekošanas plāna, zvaniet, varam palīdzēt.
 
 

Kontaktpersona uzziņām:
+371 29113030 - Kristaps

 apsekl.sia@gmail.com