Iepērkot apaļkokus no fiziskām un juridiskām personām pie ceļa, ir divas iespējas.
 
Pirmā ispēja:
Mūsu speciālists, telefoniski, nosauc cenas krautuvē atkarībā no sortimenta, un atrašanās vietas. Ja jūs apmierina cena, tiek izsūtīts kokvedējs, un iekraujot koki tiek uzmērīti. Uz vietas tiek aprēķināta kravas vērtība, izrakstīts rēķins un apmaksāts ar internetbankas palīdzību, kokvedējam nepametot krautuvi. Ja jums ir rēķins  Hansabankā, nauda jūsu kontā nonāk 10 minūšu laikā.
    Šajā iespējā aprēķinot materiāla cenu tiek ņemts vērā cilvēka darbs, kurš brauc uz jūsu krautuvi, veic mērijumus un formē dokumentus.
 
Otrā iespēja:
Mūsu speciālists, telefoniski, nosauc cenas pārdošanas punktos (kokzāģētavās, ostās u.c.), izskaidro transporta izmaksas, kopīgi ar pārdevēju vienojoties par izdevīgāko variantu. Jums piemērotā laikā uz krautuvi tiek nosūtīts kokvedējs. Pārdevējs izraksta un nodod kokvedēja vadītājam rēķinu norādot nosūtīto daudzumu un koku sugu. Vadītājs izraksta pārdevējam pieņemšanas-nodošanas aktu norādot aptuveno kokmateriālu daudzumu un aptuveno summu, kā arī izrakstītā rēķina numuru. Mēs apmaksājam uzreiz  80% no sumas, kas ir norādīta pieņemšanas nodošanas aktā. Pēc kokmateriālu nodošanas pārdošanas punktā, tiek noslēgts rēķins un apmaksāta atlikusī summa. Rēķinu un mūsu pavadzīmes kopiju (kurā ir redzama galējā pārdošanas kubatūra un summa) var saņemt caur pastu vai birojā, Rīgā Ieriķu 67a.
    Šajā iespējā pārdevējs saņem vairāk, jo netiek ieturēta samaksa par cilvēka darbu, un uzmērīšana zāģbaļķiem, sīkbaļķiem, finierklučiem notiek ar sertificētām uzmērīšanas līnijām, izslēdzot cilvēciskā faktora kļūdu.
 
 
Kontaktpersonas:
+371 29113030 - Kristaps
apsekl.sia@gmail.com